Results


Part of Speech Word Flag
n                        Exasperation, irritation
n                        ābolgennes og
n                        gremming g
n                        onscunung g
n                        þwēor(a)
aj                        .Causing exasperation, exasperating
aj                        tēonful
aj                        ..Very bitter, exasperating
aj                        þurhbiter g
av                        .As a vexation to
av                        on andan
v                        .To vex, irritate, exasperate
v                        gramian
v                        onscunian
v                        tēonian
v                        .To tempt, provoke, try the patience of
v                        (ge)fandian