Results


Part of Speech Word Flag
n                        Compunction, remorse, contrition
n                        gebryrdnes
n                        forbrӯtednes
n                        forbrӯtennes og
n                        forbrӯtnes og
n                        forgnidennes g
n                        (ge)hrēow
n                        inbryrdnes
n                        onbryrdnes
n                        tōbrӯtednes
n                        .Contrition, penitence, remorse
n                        behrēowsung
n                        dǣdbōt
n                        forþrǣst(ed)nes g
n                        hrēow
n                        (ge)hrēownes
n                        hrēowsung
n                        geswicennes
n                        geþrǣst(ed)nes
n                        ..Remorse, prick of conscience
n                        pricung o
aj                        .Remorseful, contrite
aj                        forgniden
aj                        fortreden
aj                        forþrǣsted
aj                        gehnyst op
aj                        hrēow
aj                        hrēowende
aj                        (ge)onbryrd
aj                        onbryrded
aj                        tōbrӯtt
aj                        geþrǣsted
aj                        ..Unrepentant, unrepenting
aj                        unbehrēowsigende o
v                        .To acknowledge, admit (wrong, sin, etc.)
v                        (ge)andettan
v                        ..To confess, acknowledge, admit
v                        bēon/wesan andetta
v                        .To affect with regret
v                        (ge)hrēowan