Results


Part of Speech Word Flag
n                        Bad feeling, sadness
n                        angmōdnes o
n                        caru
n                        drēorignes
n                        efneunrōtnes og
n                        gnorn p
n                        gnornsorg p
n                        gnornung
n                        gnyrn p
n                        gromtorn op
n                        grorn p
n                        grorntorn q
n                        gyrn
n                        hēof
n                        heortsārnes o
n                        mōdcearu p
n                        sār
n                        sārgung
n                        sārignes
n                        sorg
n                        sorgung
n                        unbliss
n                        ungefēa o
n                        .Great/dire sorrow
n                        bealusorg op
n                        ealdorcearu op
n                        sorgcearu p
n                        .Heart sorrow
n                        hreþerbealu op
n                        hygesorg p
n                        mōdsorg p
n                        .Branch bringing sorrows
n                        hearmtān op
n                        .Sorrow brought about by malice
n                        inwitsorh p
n                        .Sorrow for loss of thanes
n                        þegnsorh op
n                        .Brew of sorrow
n                        sorgbyrþen op
n                        .Sorrow at dawn
n                        ūhtcearu op
n                        .Tumult of never-ceasing sorrows
n                        sinsorgna gedræg
aj                        .Sad, sorrowful
aj                        angmōd
aj                        cwānig op
aj                        drēamlēas p
aj                        drēorig
aj                        drēoriglic
aj                        efneunrōtsad og
aj                        frēorig p
aj                        gealg
aj                        gēocor p
aj                        gēomor
aj                        gnorn p
aj                        hrēowig
aj                        sārig
aj                        sēoc
aj                        sorgful
aj                        sorig o
aj                        swǣr
aj                        þēostor
aj                        unblīþe
aj                        unrōtlic
aj                        un(ge)rōtsod
aj                        wēalic
aj                        ..Very sad
aj                        felagēomor op
aj                        heorudrēorig p
aj                        þurhunrōt og
aj                        unrēone o
aj                        ..Sad in mind/heart
aj                        drēorigferþ op
aj                        drēorigmōd op
aj                        frēorigmōd op
aj                        gealgmōd p
aj                        gēomormōd
aj                        hefigmōd
aj                        hohmōd o
aj                        hrēohmōd p
aj                        hygegēomor p
aj                        hygemēþe op
aj                        mōdcearig op
aj                        mōdgēomor p
aj                        sārferhþ op
aj                        sārigferhþ p
aj                        sārigmōd
aj                        unblīþemēde og
aj                        unrōtmōd o
aj                        ..Full of sorrows
aj                        earmcearig p
aj                        ..Sad of countenance
aj                        drēorighlēor op
aj                        ..Hastening away in sadness
aj                        gnornscendende op
aj                        ..Sad at morning
aj                        morgensēoc op
aj                        ..Sad at loss of friends
aj                        winegēomor op
aj                        ..Sad with years
aj                        wintercearig op
av                        .Sadly
av                        deorce
av                        drēoriglīce
av                        unrōtlīce
av                        ..Joylessly
av                        ungefēalīce
av                        ..For sorrow
av                        for longunge
v                        .To be/become sad
v                        drēorigian
v                        (ge)hefigian
v                        (ge)sweorcan
v                        (ge)unrōtsian