Results


Part of Speech Word Flag
n                        Good feeling, joy, happiness
n                        bliss
n                        blīþnes
n                        drēam
n                        ēadwela p
n                        ēstnes o
n                        fægennes
n                        (ge)fēa
n                        gefēannes o
n                        gefeohtsumnes o
n                        (ge)glædnes
n                        glædscipe
n                        glīwstæf op
n                        hyhtwynn op
n                        liss
n                        rēotu op
n                        gesǣlignes
n                        wynsummung og
n                        .Great happiness
n                        hēahsǣl p
n                        .Worldly bliss
n                        woruldblis op
n                        worulddrēam p
n                        woruldhyht op
n                        .Enjoyment of life
n                        gumdrēam op
n                        līfwynn p
n                        .Heavenly joy
n                        lyftwynn p
n                        swegldrēam p
n                        .Everlasting joy
n                        sindrēam p
n                        .Joy of youth
n                        geogoþmyrþ op
n                        .Domestic joy
n                        ēþeldrēam op
n                        .Joy among one's own people
n                        lēodwynn op
n                        .Vain joy
n                        īdelbliss og
n                        .A joyous action
n                        gefēa
aj                        .Joyful, happy
aj                        blissig q
aj                        blissigendlic o
aj                        blīþe
aj                        blīþemōd
aj                        blīþheort
aj                        drēamhæbbende op
aj                        drēamhealdende op
aj                        hygeblīþe p
aj                        līþe
aj                        mōdglæd op
aj                        gesǣlig
aj                        sorglēas
aj                        wynfæst op
aj                        wynsum
aj                        ..Very glad
aj                        fullblīþe o
aj                        ..Too light-hearted
aj                        oferblīþe
av                        .Happily, joyfully
av                        (ge)blīþe
av                        blīþelīce
av                        ēadiglīce
av                        gefēalīce
av                        lustfullīce
av                        on sǣlum
av                        gesǣlige
av                        gesǣliglīce
av                        unmurnlīce p