Results


Part of Speech Word Flag
n                        Honour, glory
n                        ār
n                        dōmweorþung p
n                        .Honour, dignity, worth
n                        ārweorþnes
n                        medemnes
n                        geþyncþo
n                        weorþscipe
n                        .Worldly honour
n                        woruldār
n                        woruldgeþincþ
n                        woruldweorþscipe
n                        .Strength/dignity of country
n                        ēþelþrymm op
n                        .An honour shown
n                        ār
n                        geris(e)ne
n                        weorþmynd
n                        weorþnes
n                        weorþscipe
aj                        .Held in honour, worthy, honourable
aj                        ārlic
aj                        medemlic
aj                        unscende
aj                        weorþ
aj                        weorþful
aj                        ..Equally worthy
aj                        efenmedome o
aj                        ..Very worthy
aj                        efenweorþ
av                        .Honourably, worthily
av                        ārlīce
av                        ārweorþe
av                        gemedemlīce
av                        ..With honour, showing respect
av                        weorþfullīce
v                        .To honour, celebrate, dignify
v                        geæþelian
v                        gebrēman
v                        dōmes belecgan
v                        (ge)mǣran
v                        (ge)mǣþrian/gemēþrian
v                        (ge)weorþian
v                        gewlitigian
p                        .To the honour of
p                        fore