Results


Part of Speech Word Flag
n                        Right, virtue
n                        gōd
aj                        .Honourable, creditable
aj                        rihtwyrþe
av                        .Well, aright, rightly
av                        āgendlīce
av                        āriht
av                        onriht
av                        on rihte
av                        onrihtlīce o
av                        tela
aj                        .(Of actions) valid, sound, good
aj                        gōd
v                        .To be valid, recognized
v                        genge bēon/wesan
v                        .To stand good, be valid
v                        standan