Results


Part of Speech Word Flag
n                        Goodness
n                        gōd
n                        gōdnes
n                        .The good part of anything
n                        gōdnes
n                        ..The better part of anything
n                        gebetera
n                        .Incalculable good
n                        unrīmgōd
aj                        .That is good
aj                        freme
aj                        glēaw
aj                        gōd
aj                        ..Good of its kind
aj                        sēl
aj                        ..Very good
aj                        fulgōd
aj                        ..Equally good
aj                        efengōd
av                        .Well
av                        glēawe
av                        wel
av                        ..Quite well
av                        eall tela
av                        ..Very well
av                        forwel
av                        ..Well for
av                        wel
v                        .Is good
v                        dēag