Results


Part of Speech Word Flag
n                        Boldness
n                        cēnþu op
aj                        .Bold, confident
aj                        beald
aj                        collenferhþ p
aj                        framlic
aj                        heard
aj                        heardlic
aj                        hwætmōd p
aj                        ranc
aj                        stearcheort p
aj                        stercedferhþ p
aj                        þrīstlic
aj                        ..Keen, bold, active
aj                        hwæt
aj                        snell
aj                        snellic
aj                        ..Very bold
aj                        ellenþrīst
aj                        felamōdig p
aj                        searocēne op
aj                        ..Bold in fight
aj                        gārcēne op
aj                        gūþheard op
aj                        hildeheard op
aj                        orlegfrom op
aj                        wīgþrīst op
aj                        ..Bold in journeying
aj                        sīþfrom p
av                        .Boldly
av                        cāflīce
av                        deorflice o
av                        framlīce
av                        frēcne
av                        heardlīce
av                        on elne
av                        ..Boldly, confidently
av                        bealdlīce