Results


Part of Speech Word Flag
n                        Will, determination, resolution
n                        willa
n                        .Resolution, constancy, firmness
n                        ānmōdnes
n                        arodnes
aj                        .Resolute
aj                        fæstlic
aj                        mōdswīþ op
aj                        rǣdfæst
aj                        stǣnen
aj                        ..Resolute, stern of mind
aj                        heardlic
aj                        strangmōd
aj                        styrnmōd op
aj                        swīþmōd p
aj                        ..Resolute, determined
aj                        ānstræc
aj                        hwætrēd op
aj                        stīþhӯdig p
aj                        .Bold-minded, of strong purpose
aj                        swīþhycgende p
aj                        þrīsthycgende p
aj                        þrīsthӯdig p
aj                        .Firm, unyielding
aj                        stīþ
aj                        untӯdre op
aj                        ..Steadfast, firm, unyielding
aj                        stedefæst
aj                        ..Firm, zealous, resolute
aj                        meagol
aj                        .Resolute, firm, inflexible
aj                        stīf
aj                        stīþferhþ p
aj                        stīþhycgende p
aj                        strang
aj                        .Resolutely made, whole-hearted
aj                        þweorhtimber op
aj                        .Resolute, constant
aj                        ānrǣd(e)
aj                        heard
aj                        stīþhygd op
aj                        stīþmōd
aj                        ..Firm, constant, steadfast
aj                        heardrǣd op
aj                        .Resolute, certain
aj                        ārǣd
aj                        .Made steadfast, constant, confirmed
aj                        gefæst
av                        .Resolutely, firmly
av                        strenglīce
av                        ..Firmly, tenaciously, resolutely
av                        fæste
av                        .Resolutely, without faltering
av                        ānrǣdlīce
av                        unwāclīce p
v                        .To resolve
v                        trumian
v                        geþreodian o
v                        .To fix on, settle
v                        behlēapan on
v                        besettan tō
v                        (ge)trymman
v                        (ge)þingian
v                        .Is determined, shall, must
v                        sceal
v                        .To stand firm
v                        standan
v                        stefnettan op
v                        .To make firm/steadfast
v                        (ge)fæstnian
v                        (ge)staþolian
v                        .To confirm, fix (on)
v                        (ge)fæstnian (on/tō)
v                        .To fix, plant (in the heart, etc.)
v                        āplantian
v                        plantian