Results


Part of Speech Word Flag
n                        Desire, eagerness
n                        (ge)cneordnes
n                        geornfulnes
n                        .For spectacle
n                        wǣfergeornnes o
aj                        .Keen, eager
aj                        grǣdig
aj                        ..Desirous of going, eager to go
aj                        fēþegeorn op
av                        .Eagerly
av                        nēode
av                        on nēod
av                        ..Very eagerly
av                        full georne
v                        .To desire to go (to)
v                        (ge)wilnian (tō)
v                        .Is eager to
v                        is nēod