Results


Part of Speech Word Flag
aj                        Need, distress, straits, difficulty
aj                        þearf
aj                        .Needing, unprovided, lacking
aj                        orfeorme
aj                        orhlyte
aj                        þearfa
aj                        wanhlyte og
aj                        .Stripped of, deprived of
aj                        behroren
v                        .To lack, want for
v                        springan fram
v                        tōsǣlan
v                        .To do without
v                        āberan