Results


Part of Speech Word Flag
aj                        Wondrous, glorious, marvellous
aj                        cӯme p
aj                        egesful
aj                        tōwundorlic g
aj                        wuldorlic
aj                        wuldrig
aj                        wundorful
aj                        wundorlic
aj                        .Very wonderful
aj                        forwundorlic
aj                        .Strange, extraordinary, wonderful, unheard of
aj                        seldlic
aj                        syndrig
aj                        ungefrǣge g
aj                        .Wonderful, rare, strange, miraculous
aj                        seldcūþ
aj                        seldsīene
aj                        wræclic
aj                        ..Strange, unknown, uncanny
aj                        seldcūþ
aj                        uncūþ
aj                        uncūþlic
aj                        ungecyndelic
aj                        ..(Of God) mysterious
aj                        rӯnisc og
aj                        .Clever, wondrous, curious
aj                        searolic
aj                        wrǣtlic
aj                        ..Not made with hands
aj                        unhandworht o
av                        .Wonderfully, marvellously
av                        ormǣdum
av                        tō wundre
av                        wundorfullīce
av                        wundorlīce
av                        wundrum
av                        .Gloriously, marvellously
av                        wuldorfæstlīce o
av                        wuldorfullīce
av                        .Marvellously, mightily, miraculously
av                        mihtelīce
av                        þrymlīce
av                        .Strangely, wonderfully
av                        seldlīce
av                        wræclīce
av                        .Strangely, wonderfully, terribly
av                        wundrum
av                        .Wondrously, curiously
av                        wrǣtlīce
aj                        .Indescribable
aj                        ungeǣsce o
aj                        unāreccendlic
aj                        unāsecgende o
aj                        unāsecgendlic
aj                        untellendlic o
aj                        .Inestimable, extraordinary
aj                        ungeeahtendlic
av                        .Ineffably, in a way that cannot be told
av                        unāsecgendlīce
av                        .Extraordinarily, to an unheard-of extent
av                        ungefrǣglīce