Results


Part of Speech Word Flag
aj                        Correct, right, free from error
aj                        riht
aj                        gewiss
av                        .Exactly, precisely
av                        rihte
av                        rihtlīce
av                        .Exactly, just
av                        eall rihte
av                        efne/efen
av                        .Truly, genuinely, really
av                        sōþe
av                        sōþsecgendlīce o
av                        .Truly, actually, really
av                        mid sōþum þingce
av                        tō sōþan þingon
av                        .Assuredly, of a truth, indeed
av                        ēac sōþ
av                        ēac sōþlīce
av                        fæstlīce
av                        forsōþ
av                        hūru
av                       
av                        mid gewisse
av                        on eornost(e)
av                        sōþlīce
av                        sōþnes
av                        tō sōþan
av                        tō sōþe
av                        tō sōþum
av                        þurh sōþ
av                        weorcum
av                        gewislīce
av                        witod
av                        (ge)witodlīce