Results


Part of Speech Word Flag
n                        Learning, science (secular knowledge)
n                        woruldwīsdōm
aj                        .Learned, having secular knowledge
aj                        woruldwīs
aj                        ..In song/poetry
aj                        lēoþcræftig op
aj                        ..In reckoning
aj                        rīmcræftig
aj                        getælwīs
aj                        ..In astronomy
aj                        steorglēaw g
n                        .An art or science
n                        gescēad
n                        ..A liberal art
n                        bōclic stæf
aj                        ...Liberal
aj                        frēo
n                        .An obscure/esoteric subject
n                        gerӯne
n                        gesægednes
n                        .Letters, learning, science
n                        bōccræft
n                        bōclār
n                        gelise
n                        stafas
n                        ..Cunning skill in letters
n                        gebregdstafas op
n                        stæfcræftas
n                        ..Excellence in letters or learning
n                        stæfcyst
n                        ..Knowledge of Latin
n                        lǣdenlār