Thesaurus of Old English Database - Result - OE phrases

 

Results


Part of Speech Word Flag
n                        Knowledge
n                        cӯþþu
n                        ingehygd
n                        lārcræft
n                        oncnāwung g
n                        ongesetenes
n                        .Knowledge resulting from enquiry
n                        gefrige op
n                        .Information
n                        gewissung
n                        .One who knows (something)
n                        oncnāwend
n                        (ge)wita
av                        .Knowingly, with knowledge
av                        gewīsfullīce o
av                        .Accurately, showing knowledge
av                        gewīslīce
av                        .By heart, thoroughly known
av                        gemimorlīce o
aj                        .Well known
aj                        gemimor
aj                        wīdcūþ
aj                        ymbsprǣce op
v                        .To know, have knowledge
v                        (ge)cunnan
v                        ..To know, have knowledge of
v                        becnāwan
v                        (ge)cnāwan
v                        (ge)cunnan
v                        ongietan
v                        (ge)witan (be)
v                        .To come to know
v                        gesēon
v                        .To know, be competent
v                        oncunnan
v                        .To know thoroughly
v                        geondwadan o