Results


Part of Speech Word Flag
n                        Care, attention, observation
n                        begīmen
n                        .Observation, marking, notice
n                        geheald
n                        .Ear, attention to things heard
n                        ēare
aj                        .Intent, attentive
aj                        ātyht
aj                        becneord o
aj                        gecneord
aj                        .Not omitted, not passed over
aj                        unforswīgod o
av                        .Carefully
av                        behӯdiglīce
av                        fræfellīce
av                        hohfullīce g
av                        listelīce o
av                        ..Carefully, attentively
av                        carfullīce
av                        georne
av                        geornfullīce
av                        geornlīce
av                        .Attentively
av                        scearplīce
av                        ..Very attentively
av                        forgeorne o
av                        .Closely, carefully, attentively
av                        gehende
av                        scearpe
av                        scearplīce
v                        .To turn/direct attention to
v                        āþenian mōd on
v                        dybbian g
v                        hebban mōd tō
v                        (ge)scēawian
v                        sinnan p
v                        (ge)wendan tō
v                        .To watch, mark, observe, notice
v                        bewarenian
v                        beweardian
v                        (ge)gīeman
v                        (ge)hāwian
v                        understandan
v                        .To observe, take heed of, take notice of
v                        becēpan g
v                        hēdan
v                        mearcian
v                        scrīfan
v                        sinnan p
v                        weorþian