Results


Part of Speech Word Flag
n                        Exchange, commutation
n                        behwearf(t) g
n                        (ge)hwearf
n                        .An exchange, thing exchanged
n                        (ge)hwearf
n                        .Interchange (of blows)
n                        wrixl
n                        .Substitution
n                        wiþerstede og
n                        ..Thing substituted
n                        gield
aj                        .Mutual
aj                        wrix(i)endlic
aj                        ..Reciprocal
aj                        edlesende
aj                        .Vicarious
aj                        gewrixl
av                        .As an alternative
av                        elcor
av                        elles
av                        .In return, in exchange (for)
av                        ongēan
av                        tōgēanes
av                        þǣrtōgēanes
av                        þǣrwiþ
av                        wiþ
av                        .In the stead of, in place of
av                        fore
av                        in (. . .) steall
av                        on (. . .) stale
av                        on (. . .) stede
av                        on (. . .) gewrixle
v                        .To exchange, change (for another)
v                        āwendan
v                        bewrixl(i)an
v                        gehweorfan
v                        onwendan
v                        ..To barter, exchange, change for
v                        behwirfan
v                        .To stand for, be as good as
v                        forstandan
v                        gesettan for
cj                        .Or
cj                        oþþe
cj                        þe