Results


Part of Speech Word Flag
v                        To go down, descend
v                        ādūne (ā)stīgan
v                        āstīgan
v                        āstīgan ādūne
v                        misstīgan og
v                        niþer āstīgan
v                        niþerfaran og
v                        niþer gān
v                        ofāstīgan g
v                        ofdūne āstīgan
v                        ofstīgan
v                        (ge)sīgan
v                        (ge)stīgan (ādūne/niþer)
v                        .(Of sun, etc.) to descend, decline
v                        āgryndan op
v                        āhildan
v                        āsīgan
v                        gryndan og
v                        (ge)hnīgan
v                        (ge)lūtan
v                        onhieldan
v                        onsīgan
v                        (ge)sīgan
v                        .To sink, descend (into)
v                        besincan
v                        .To descend (to lower place)
v                        (ge)līhtan
v                        .To go down into
v                        āstīgan on
v                        .To reach by descending
v                        gestīgan
v                        .To alight, descend (from)
v                        ālīhtan (of)
v                        ..To alight upon
v                        oferlīhtan
v                        .To let down, cause to descend
v                        lǣtan ofdūne
v                        .To cause to sink or settle
v                        sǣgan op
aj                        .That descends, descending
aj                        dūnestīgende g
aj                        niþerāstīgende
aj                        ..(Of light) coming from above
aj                        ufancumende
aj                        ..Rushing downwards
aj                        niþerscēotende g
n                        .Descent
n                        āhyldnes og
n                        niþergang o
n                        niþerstige
n                        ofhilde q
n                        ofgestīgnes og
n                        onhield(ed)nes g
n                        stige op
n                        stīgnes og
n                        ..Hasty downwards descent
n                        fǣrfyll og
n                        niþerscyfe og
n                        scyterǣs og
n                        .(Of heavenly body) a falling, setting
n                        niþersige g
n                        sāg
n                        sige op
n                        ..Setting of sun
n                        ǣspring op
n                        setl
n                        setlung
n                        .One who descends
n                        niþerstīgende