Results


Part of Speech Word Flag
v                        To go up, ascend
v                        ārǣman
v                        āstīgan (ūp)
v                        clymman
v                        eft ārīsan
v                        forþrǣsan
v                        ofstandan
v                        ofstīgan g
v                        (ge)stīgan (ūp)
v                        ūpārīsan
v                        ūpāspringan
v                        ūpāstīgan
v                        ūpcuman
v                        ūpgān
v                        ūpspringan
v                        ūpstīgan
v                        .To climb up, scale
v                        climban
v                        oferclimban o
v                        oferstīgan
v                        (ge)stīgan
v                        .To rise together
v                        gerīsan
v                        .To climb into
v                        āstǣgan og
v                        āstīgan
v                        āstigian g
v                        instīgan
v                        .To get over, climb over
v                        oferstīgan
v                        .To overcome, surmount
v                        oferstīgan
aj                        .That rises up, welling up
aj                        forþrǣsende
aj                        .(Of sun) having risen
aj                        ūpsprungen
n                        .Rising, ascent
n                        ǣrist
n                        āstīgnes g
n                        stige op
n                        ūpāspringnes og
n                        ūpāstigennes
n                        ūpāstīgnes
n                        ūpcyme
n                        ūpfæreld o
n                        ūpgang
n                        ūphebbing og
n                        ūpryne
n                        ūpspring
n                        ūpstige
n                        .An ascent, way up
n                        ūpāstigennes
n                        ūpāstīgnes
n                        ūpgang
n                        ūpstige
n                        ūpweg p
n                        .One who ascends
n                        ūpstīgend