Results


Part of Speech Word Flag
v                        To go behind, follow
v                        æfterfolgian
v                        æfterfylgian
v                        āfylgan q
v                        (ge)folgian
v                        forþfolgian g
v                        fullfyligan
v                        (ge)fylgan (æfter)
v                        (ge)sēcan
v                        underfyl(i)gan g
v                        weorþan æfterweard
v                        .To follow and hunt/search for
v                        āspyrian
v                        fylgan
v                        (ge)sēcan
v                        .To follow a trail
v                        ādrīfan spor
v                        bedrīfan trod
v                        drīfan trod
v                        fylgan swæþ
v                        lāst weardian
v                        on lāst lecgan
v                        .To pursue with hostile intent
v                        (ge)ēhtan
v                        folgian
v                        nēosian
v                        .To chase, persecute
v                        oferfylgan
n                        .Act of following
n                        fylging g
n                        .Pursuit
n                        æfterfylgung g
n                        cryde q
n                        ēht op
n                        tōsōcnes og
n                        tōsōcnung og
n                        .Pursuer
n                        ēhtend
n                        lāstweard
aj                        .Following in the rear, coming after
aj                        æftanweard op
av                        .Behind, after
av                        æthindan
av                        hindan
av                        on hindan
av                        ..From behind
av                        hindan