Results


Part of Speech Word Flag
v                        To travel over/through/along, traverse
v                        befaran
v                        befēran
v                        begān
v                        beiernan
v                        (ge)fēran
v                        forþfēran
v                        forþ oferfaran
v                        (ge)gān
v                        (ge)gangan
v                        geondfaran
v                        geondfēran
v                        geondgangan
v                        geondhweorfan
v                        geondscrīþan
v                        geondyrnan
v                        hweorfan (æfter/be)
v                        (ge)metan
v                        ofercierran g
v                        oferfaran
v                        oferfēran
v                        ofergān
v                        ofergangan
v                        oferspyrian og
v                        oferyrnan
v                        pæþþan p
v                        þurhfaran
v                        þurhfēran
v                        þurhgān
v                        þurhgangan
v                        þurhlēor(i)an
v                        þurhscrīþan
v                        þurhwadan p
v                        (ge)wealcan
v                        ymbærnan o
v                        ymbfaran
v                        ymbgān
v                        ymbgangan
v                        ymbhweorfan
v                        ymbiernan
v                        .To traverse quickly
v                        þurhiernan
v                        þurhrǣsan op
v                        .To walk through, perambulate
v                        geondgangan
n                        .A journey over
n                        geondscrīþung og
n                        ofercierr og
n                        oferfær
n                        oferfæreld
n                        ofergeong og