Results


Part of Speech Word Flag
v                        To shake, quake, wag
v                        ābifian
v                        ācwacian
v                        ācweccan
v                        (ge)bifian
v                        bliccettan
v                        cwacian
v                        (ge)cweccan
v                        floterian
v                        hrisian
v                        sceacan
v                        sprangettan og
v                        sprēawlian og
v                        wagian
v                        .To pulsate, throb, beat
v                        clæppan o
v                        clæppettan
v                        cloccettan o
v                        slecgettan o
v                        ..(Of objects) to clash, struggle
v                        (ge)winnan
v                        .To swing, oscillate, ripple, toss
v                        lācan
v                        .(Of flames) to leap
v                        lācan
v                        .(Of people) to twitch
v                        togettan o
v                        .(Of a banner, etc.) to flutter, wave
v                        hwearfian
v                        windan
v                        .(Of birds, etc.) to flutter
v                        fiþercian o
v                        fiþerian
v                        flogettan
v                        .To cause to shake
v                        ācweccan
v                        āhrēran
v                        āsceacan
v                        bregdan hider and geond
v                        (ge)cweccan
v                        hafetian
v                        hrisian
v                        onbregdan
v                        onsceacan
v                        sceacan
v                        wecgan
v                        ..To shake violently
v                        āhrisian
v                        āwecgan
v                        forcwӯsan g
v                        ..To brandish (e.g. a sword)
v                        āsceacan
v                        borettan g
v                        gebregdan
v                        brogdettan
v                        sceacan
v                        wifrian og
v                        windan
v                        .To make a brandishing movement
v                        ābregdan
aj                        .That swings, swinging, swaying
aj                        rīdusende g
n                        .Act of shaking, quaking
n                        brogdettung
n                        cwacung
n                        cweccung g
n                        styrung
n                        swangettung o
n                        weallung
n                        .Pulsation
n                        clæppetung
n                        .(Of eyelid) act of flickering
n                        breahtmung og