Results


Part of Speech Word Flag
v                        To travel away (from)
v                        framātēon g
v                        (ge)hweorfan (fram/of)
v                        oþscūfan op
v                        (ge)wendan
v                        (ge)wītan
v                        .To travel a distance from
v                        (ge)feorrian
v                        feorsian
v                        .To move rapidly away from
v                        āscēotan of
v                        āstellan of
v                        ūt āscēotan
v                        ..And escape
v                        oþscēotan
v                        .To slip, slide away
v                        ætslīdan
v                        āslīdan
v                        āweg āglīdan
v                        āwindan of
v                        beglīdan p
v                        (ge)glīdan
v                        oþglīdan op
v                        slincan
v                        ūt āwindan
aj                        .Outward
aj                        ūtweard
aj                        .Outward bound, ready to start
aj                        ellorfūs p
aj                        ūtfūs op
av                        .Away from, away
av                        framweard
av                        framweardes