Results


Part of Speech Word Flag
n                        Slowness
n                        lætnes
n                        slæcnes
n                        .A slow person
n                        lata
n                        .A cause of delay
n                        letting
aj                        .Slow
aj                        hinderweard op
aj                        hygegǣlsa op
aj                        læt
aj                        sǣne
aj                        sleac
aj                        ..Very slow
aj                        swīþlæt o
aj                        tof q
av                        .Slowly, sluggishly
av                        lætlīce
av                        late
av                        slāwlīce o
av                        sleaclīce
av                        unswīþe
av                        .Gradually, little by little
av                        lӯthwōn
av                        lӯtlum
av                        lӯtlum and lӯtlum
av                        ..Gradually, by degrees
av                        stæpmǣlum
av                        styccemǣlum
av                        ..Gradually, at intervals
av                        stundmǣlum
v                        .To be slow, sluggish
v                        forslāwian
v                        (ge)latian
v                        (ge)lengan
v                        .To become slow, sluggish
v                        drūsian p
v                        (ge)latian
v                        slāwian
v                        sleacian
v                        .To make slow, delay
v                        (ge)lengan
v                        .To move slowly, creep, crawl
v                        (ge)crēopan
v                        smūgan
v                        ..To reach by creeping
v                        becrēopan
v                        ..To creep through
v                        þurhcrēopan o
v                        þurhsmūgan
v                        .To limp, hop
v                        healtian
v                        hoppian