Results


Part of Speech Word Flag
n                        Quick movement or movements
n                        gebregd
n                        plega
n                        .Rapid locomotion
n                        rǣs
n                        gescot
n                        .Rapid motion caused by push
n                        scyfe
n                        .Rush, violent rush
n                        fǣrrǣs og
n                        rǣs
n                        scot
n                        scyterǣs og
aj                        .Headlong, in a rush
aj                        fǣrrǣsende og
v                        .To move quickly or suddenly
v                        (ge)bregdan
v                        onbregdan
v                        .To move quickly and sportively, dance
v                        pleg(i)an
v                        .To hop, leap, dance
v                        hoppettan
v                        hoppian
v                        wiþerhyppan o
v                        .To start up out of sleep
v                        ābregdan
v                        onbregdan
v                        .To leap, spring, rush
v                        berǣsan
v                        bescēotan
v                        besīgan
v                        blǣstan
v                        (ge)hlēapan
v                        (ge)rǣsan
v                        (ge)scēotan
v                        scotian
v                        slēan
v                        (ge)stiellan
v                        stincan p
v                        þeran og
v                        windan
v                        ..To rush at
v                        swengan on
v                        ..To rush in, enter with force, invade
v                        swōgan
v                        ..To rush noisily, roar
v                        swēgan
v                        swōgan
v                        .To fly forth (as missile)
v                        forþ flēogan