Results


Part of Speech Word Flag
v                        To throw, cast, toss
v                        beweorpan
v                        (ge)sendan
v                        torfian
v                        (ge)weorpan
v                        (ge)worpian
v                        .To throw in
v                        (ge)weorpan in
v                        ..To cast/throw into
v                        anbeweorpan og
v                        (ge)weorpan in/on
v                        .To throw down
v                        fellan
v                        forweorpan
v                        .To throw away
v                        fram āweorpan
v                        ..To swing away, shake off
v                        framāswengan og
v                        fram swengan
v                        .To throw out
v                        tōweorpan (ūt)
v                        .To cast, hurl, fling
v                        āweorpan
v                        bescēotan
v                        bescūfan
v                        wealcan
v                        ..To cast about/fling in all directions
v                        tōtorfian o
v                        .To take by casting a snare
v                        geweorpan mid grīne
v                        .To miss, fail to hit
v                        missan
aj                        .Suitable for throwing
aj                        wyrpendlic og
n                        .Action of throwing (on)
n                        geweorp
n                        onweorpnes
n                        ..In sport
n                        tōswung og
n                        weorp/wyrp