Results


Part of Speech Word Flag
n                        Part of ship
n                        .Keel
n                        bydenbotm og
n                        bytme
n                        bytming
n                        ..Bilge
n                        þurruc g
n                        .Keel, hold
n                        bōsm
n                        heald
n                        lecþa g
n                        wranga g
n                        ..Flecked with foam
n                        fāmigbōsm op
n                        .Deck
n                        bolca
n                        cēolþel op
n                        .Side
n                        bord
n                        bordstæþ op
n                        bordweall p
n                        ӯþbord p
n                        .Starboard
n                        stēorbord
n                        .Larboard
n                        bæcbord
n                        .Prow
n                        ancorsetl
n                        bile
n                        forscip og
n                        forþstefn o
n                        frumstemn og
n                        heals
n                        neb(b)
n                        stefn
n                        stefna p
n                        .Figurehead
n                        hēafod
n                        .Stern
n                        se æftera stefn
n                        stēorsetl
n                        stēorstefn g
n                        .Helm
n                        helma
n                        sciprōþor og
n                        stēordalc og
n                        stēornægl q
n                        stēorrōþor
n                        stēorscofel g
n                        .A ship's ladder
n                        sciphlǣder g
n                        .Rowers' bench
n                        scipsetl g
n                        þoft(e) g
n                        .Oars
n                        (ge)rēþru
n                        sciprēþru
n                        ..An oar
n                        ār
n                        rōþor
n                        ..Blade
n                        ǣrblæd g
n                        blæd
n                        .Pin
n                        þol g
n                        .Rowlock
n                        ārloc og
n                        ārmidl g
n                        ārwiþþe
n                        o
n                        hamele
n                        hān o
n                        midl
n                        strop og
n                        .Hammer
n                        hamor
n                        sciphamor og
n                        .Tackle
n                        sciptāwu o
n                        scipgetāwu og
n                        seglgerǣde o
n                        ..Sails
n                        wǣde
n                        ...A sail
n                        hrægl
n                        merehrægl op
n                        segl
n                        ....A topsail
n                        ofersegl og
n                        ....A bellying sail
n                        seglbōsm g
n                        ....Lower corner of a sail
n                        scēata
n                        .Mast, sail-yard
n                        mæst
n                        seglgyrd
n                        seglrōd op
n                        ..Mast-step
n                        mæstcyst g
n                        ..Holes in upper part of mast
n                        hūnþyrlu og
n                        ..Pulleys at top of mast
n                        mæstlōn og
n                        .Rigging
n                        wǣderāpas g
n                        ..Part of rigging
n                        bogenstreng og
n                        hūnsporu g
n                        racca og
n                        streng
n                        ..Stay
n                        mæstrāp op
n                        mæsttwist g
n                        stæf og
n                        stæg og
n                        stedinglīne g
n                        wǣderāp g
n                        ..Rope to lower part of sail
n                        fōtrāp og
n                        scēatlīne g
n                        .A cable
n                        mārels og
n                        mǣrelsrāp og
n                        scipmǣrls og
n                        sciprāp
n                        .A sounding-line
n                        metrāp g
n                        sundgyrd g
n                        sundlīne g
n                        sundrāp q
n                        .A sounding-rod
n                        sundgyrd g
n                        .An anchor
n                        ancor
n                        ..Anchor cable
n                        ancorbend op
n                        ancorrāp op
n                        ancorstrenge