Results


Part of Speech Word Flag
aj                        Of/concerning a ship, naval
aj                        sciplic
aj                        .Well-made
aj                        bunden
aj                        .Water-tight
aj                        fæst
aj                        .Seaworthy
aj                        fēre
aj                        .Steady, stable
aj                        unwealt
aj                        .Capacious
aj                        sǣgēap op
aj                        sīdfæþme(d) p
aj                        wīdfæþme p
aj                        .Newly-tarred
aj                        nīwtyrwed op
aj                        .Dug-out (as in canoe)
aj                        ānbӯme og
aj                        .Oar-propelled
aj                        ǣren
aj                        .With nailed sides
aj                        nægledbord p
aj                        .With beak
aj                        brandstæfn op
aj                        bundenstefna op
aj                        hēahstefn p
aj                        hyrned
aj                        wundenhals op
aj                        .Foamy-necked
aj                        fāmigheals p
aj                        .Foamy-sided
aj                        fāmigbord op
aj                        .Equipped for service, ready
aj                        gearo
aj                        .Having three rows of oars
aj                        þrīrēþre
aj                        .In form of a ship
aj                        on scipwīsan