Results


Part of Speech Word Flag
n                        A voyage
n                        eolet op
n                        fær
n                        lagusiþ p
n                        rād
n                        sǣfōr op
n                        sǣsīþ op
n                        scipgefær o
n                        scipfæreld
n                        sciplād o
n                        segling
n                        wǣgfær op
n                        wǣgfaru op
n                        ӯþlād p
n                        .A voyager, seafarer
n                        ǣgflota op
n                        brimlīþend p
n                        brimmann p
n                        ēalīþend op
n                        fērend
n                        flēotend
n                        flota
n                        flotmann
n                        lida op
n                        lidmann p
n                        lidweard op
n                        liþsmann
n                        merefara op
n                        merelīþende p
n                        nīedling
n                        rōþer
n                        rōwend
n                        sǣgenga
n                        sǣlida p
n                        sǣlīþend p
n                        sǣmann
n                        sǣrinc p
n                        scipere
n                        scipfarend o
n                        scipfērend op
n                        scipflota op
n                        sciplīþend
n                        sciprōwend og
n                        stīgend
n                        wǣglīþend p
n                        ..A leader of sailors
n                        brimwīsa op
n                        ..A mariner who goes on trading voyages
n                        scipmann
n                        ..A shipful (of travellers)
n                        scipful
n                        .A ship's company
n                        scipwered og
n                        werod
n                        ..One of a ship's crew
n                        scealc
n                        scipmann
n                        scipweard op
n                        ..Captain
n                        frumlida o
n                        nōwend g
n                        sciphlāford
n                        stēoresmann o
n                        ...Captain and steersman
n                        stēormann
n                        stēorrēþra
n                        ..Steersman, pilot
n                        holmweard op
n                        scipstēora
n                        stēora
n                        stēorere o
n                        ..A boatman
n                        bātswegen o
n                        butsecarl
n                        ..Look-out man at the prow
n                        forestēora og
n                        forþweard scipes
n                        plihtere g
n                        ..A ship's watchman
n                        bātweard op
n                        ..A servant with boat duties
n                        scipwealh o
n                        ..Man in charge of the anchor
n                        ancormann g
n                        .An oarsman
n                        hāsæta o
n                        rēþra
n                        sciprēþra
aj                        .Seafaring, sailing
aj                        faroþrīdende op
aj                        sǣlīþende p
aj                        sciplīþende
aj                        wǣglīþende p
aj                        .Skilled as a sailor
aj                        lagucræftig op
aj                        .Brave in sailing
aj                        sǣrōf op
aj                        .Carrying ships
aj                        scipberende og