Results


Part of Speech Word Flag
v                        To move in/on water
v                        flēotan
v                        swimman
v                        .To be tossed on waves
v                        floterian
aj                        .That floats, floating
aj                        flēotende
av                        .Afloat
av                        āflote o
av                        on flot(e)
aj                        .Being tossed on waves
aj                        faroþlācende p
n                        .Movement in water
n                        sundplega p
n                        .Passage along which liquid travels
n                        gang
n                        lād q