Results


Part of Speech Word Flag
n                        Let up, intermission, cessation
n                        ānforlǣtnes
n                        betwēohblinnes og
n                        betwēonanforlǣtnes o
n                        blinnes o
n                        forlǣtednes o
n                        forlǣting g
n                        forlǣtnes
n                        geswīcing og
n                        tōdǣlednes
n                        tōforlǣtennes
n                        .A break, pause, gap
n                        ginnes og
n                        tōdǣlednes
n                        .A pause, respite
n                        bīding op
n                        first
n                        firstmearc
n                        rōthwīl
av                        .At times, at intervals
av                        hwīltīdum
av                        .Periodically
av                        pricmǣlum
av                        .After a short time
av                        ymb stycce
av                        .(In narrative) then, again
av                        þonne
v                        .To interrupt, break
v                        (ge)brecan on/in
v                        fram dōn
v                        tōbrecan
v                        tōslītan