Results


Part of Speech Word Flag
n                        A not ceasing, persistence, recurrence
n                        unāblinn o
n                        .Succession of events
n                        endebyrdnes
aj                        .Continuous, uninterrupted
aj                        andlang
aj                        onwealg
aj                        .In unbroken succession
aj                        forþ gerīmed
aj                        singal
aj                        .Unceasing, unexhausted
aj                        onstandende
aj                        unāblinnende
aj                        unāblinnendlic
aj                        unātēorod g
aj                        unforhladen og
aj                        untēorig op
aj                        .Unwearying, inexhaustible
aj                        unāþrēotend op
aj                        ungetēori(g)endlic
av                        .Continuously, without a break, unceasingly
av                        ānstreces
av                        endelēaslīce
av                        forþ
av                        forþrihte
av                        forþrihtes
av                        forþweard
av                        on ān
av                        on ānum
av                        on ende
av                        samod
av                        symle
av                        tōgædere
av                        tōsomne
av                        unāblinnendlīce
av                        unāgǣledlīce o
av                        unātēorigendlīce
av                        unblinnendlīce
av                        ungetēorigendlīce
av                        untōlǣtendlīce o
av                        ..One after another
av                        on gebyrd
av                        .Day and night
av                        dæges and nihtes
av                        .Unweariedly, unceasingly
av                        āblinnendlīce g
av                        unāþrotenlīce
v                        .To persist, continue
v                        āwunian
v                        forþfolgian g
v                        forþfylgan og
v                        onstandan