Results


Part of Speech Word Flag
aj                        Frequent, of common occurrence
aj                        gelōm
aj                        (ge)lōmlic
aj                        gelōmrǣde o
aj                        oftrǣde
aj                        oftrǣdlic
aj                        rӯfe o
aj                        gewunelic
av                        .Frequently, often
av                        (ge)lōme
av                        (ge)lōmlīce
av                        manigsīþes
av                        (ge)neahhe
av                        oferrǣdlīce og
av                        oft
av                        oft and gelōme
av                        oftrǣdlīce
av                        oftsīþum o
av                        on oftsīþas
av                        symle
av                        þicce
av                        unseldan
av                        ..Very often
av                        foroft
av                        full oft
av                        oft . . . gelōme
av                        oft and gelōme
av                        oftost
av                        ..Much oftener
av                        oftor micle
av                        ..Whenever, as often as
av                        þanēcan þe
av                        ..Times without number
av                        unarīmendlīce
v                        .To be/become frequent, happen again
v                        gelōmlǣcan
v                        gelōmlīcian o
v                        ..To become more frequent
v                        gestrangian