Results


Part of Speech Word Flag
aj                        Earlier, antecedent
aj                        foregangende
aj                        .Former, earlier
aj                        ǣrra
aj                        .Done before
aj                        ǣrgedōn
aj                        ǣrgefremed o
aj                        .Previously instructed
aj                        ǣrgelǣred og
av                        .Earlier, before, formerly
av                        ǣr
av                        ǣror
av                        ǣr þissum
av                        ǣr þon
av                        ætforan
av                        beforan (ǣr)
av                        beforan þissum
av                        forane
av                        foran tō
av                        fore
av                        gefyrn
av                        gēo
av                        on ǣr
av                        wiþforan
av                        wiþufan
av                        ..Long before
av                        lang ǣr
av                        .Already
av                        nū gēo
av                        þā gēo
av                        .Still, yet, as yet
av                        gēn(a)
av                        gīet(a)
av                        nū gēn
av                        nū gīet
av                        þonne gӯt
av                        .Yet, still, hitherto
av                        gēn(a)
av                        gīet(a)
aj                        .Since
aj                        þonne (þe)
aj                        .Until
aj                        hwonne
aj                       
aj                        oþ þæt (þe)
aj                        swā lange (oþ) þæt
aj                        tō þon þæt
p                        .Before
p                        ætforan
p                        beforan
p                        foran
p                        fore
p                        onforan
p                        tōforan
p                        þæs ymb