Results


Part of Speech Word Flag
n                        Time within remembrance
n                        gemynd
n                        .The preceding year
n                        fyrngēar
av                        .Recently
av                        sīþlīce
av                        .Not long ago, lately
av                        unfyrn
av                        ungēara
av                        .The day before
av                        dæg ǣr
av                        ..The day before yesterday
av                        on (þǣm) ǣrran dæge
av                        .On a former day
av                        on ǣrran dæge