Results


Part of Speech Word Flag
n                        The present (time)
n                        andweardnes
n                        .The present state of existence
n                        woruld
aj                        .Present
aj                        andweard
av                        .Now, at the present time
av                       
av                        nūna q
av                        nū þā
av                        tō þises
av                        .Nowadays, at present
av                        nū hwīlum
av                        tō dæg(e)
av                        .Just now
av                        furþum
av                       
av                        nū hwonne
av                        .Here, at this point/juncture
av                        hēr
av                        .Herewith
av                        hērwiþ
av                        .With that, therewith
av                        þǣrmid
av                        .Until now
av                        oþ nū
av                        oþ þisum
p                        .At this point
p                        ymb(e)
p                        .About
p                        onbūtān
v                        .To be current/prevalent
v                        genge bēon/wesan
v                        ..To be in season
v                        gengan
v                        ..To become current/prevalent
v                        weorþan genge