Results


Part of Speech Word Flag
aj                        Contemporary, coeval
aj                        efeneald
aj                        .Coexistent (of the Father and the Son)
aj                        efeneardigende op
aj                        efenwesende op
n                        .A coeval
n                        efenealda
av                        .At the same time
av                        ætgædere
av                        ætsamne
av                        forþmid
av                        mid
av                        samod
av                        sōna swā
av                        tōsomne
av                        þǣrmid
av                        .At once, forthwith, immediately
av                        ǣdre p
av                        ǣne
av                        bealde
av                        bealdlīce
av                        efne (nū)
av                        endemes
av                        fǣringa
av                        fǣrlīce
av                        fæste
av                        fæstlīce
av                        forhraþe
av                        forþrihte
av                        framlīce
av                        frēaofestlīce og
av                        full raþe
av                        full ricene
av                        gegnunga
av                        hīgendlīce o
av                        hrædlīce
av                        hraþe
av                        instæpe(s)
av                        instede g
av                        īsīþes o
av                        lungre p
av                       
av                        recenlīce g
av                        rihte
av                        samlinga og
av                        samnunga
av                        samtinges
av                        semninga
av                        snēome p
av                        snūde
av                        sōna
av                        stunde
av                        þǣrrihte
av                        þǣrrihtes
av                        þonne
av                        ..Phrases
av                        æt frumcirre
av                        eall endemes
av                        efne nū
av                        in stæpe
av                        nū hwænne
av                        nū rihte
av                        of stede
av                        on ānne sīþ
av                        on styde
av                        sōna æfter
av                        sōna eft
av                        swā hraþe swā
av                        tō tīman
av                        ymbe hand