Results


Part of Speech Word Flag
n                        Cycle of the year
n                        gēarryne o
n                        .The sun's year
n                        þǣre sunnan gēar
n                        .An equinox
n                        efenniht
n                        emnihtes dæg
n                        .A solstice
n                        sungīhte
n                        sunnstede
n                        .Kalends
n                        þā cālendas
n                        þā clypunga
n                        gehealdagas og
n                        .Ides
n                        idus
n                        swǣsenddagas
n                        swǣsingdagas og
n                        .Nones
n                        nōnas
aj                        .Equinoctial
aj                        efenneahtlic o