Results


Part of Speech Word Flag
n                        Morning
n                        mergendæg
n                        mergentīd op
n                        morgen
n                        morgendæg o
n                        morgentīd
n                        undern
n                        undernmǣl
n                        .Third hour
n                        undern
n                        underntīd
n                        underntīma
aj                        .Morning, matutinal
aj                        mergenlic
aj                        morgenlic
aj                        morgentīdlic og
aj                        ūhternlic og
av                        .In the morning
av                        on mergen
av                        on morgen
av                        ..In the early morning
av                        tō underne(s)
av                        ..In the middle of the morning
av                        tō middes mergenes