Results


Part of Speech Word Flag
n                        A circle, circuit, circumference
n                        ymblyt op
n                        .Enclosure, act of enclosing
n                        ymbfæstnes q
n                        ymbstandednes g
n                        ūtanymbstandnes og
n                        ymbstand(en)nes g
n                        .An enclosed place
n                        beclӯsing g
n                        clӯsung
n                        eodor
n                        portic
n                        .An enclosure
n                        fæsten
n                        (ge)feald q
n                        geard
n                        glind o
n                        hæcging o
n                        hægen/hagen
n                        haga
n                        haging q
n                        hecge
n                        heyning o
n                        lycce q
n                        pearr q
n                        pearroc
n                        pund q
n                        scīre
n                        ..An enclosure of furze
n                        fyrspenn
n                        ..An enclosure made with stakes
n                        stacing q
n                        ..Enclosure reached by a stile
n                        stigelhamm
n                        ..A walled enclosure
n                        castel
n                        ..A locked enclosure
n                        loca
aj                        .Embracing, encompassing
aj                        fæþmlic
av                        .About, round, thereabouts
av                        be ūtan
av                        on/in ymbhwyrfte
av                        on ymbegang
av                        þǣr onbūtan
av                        þǣr ymbūtan
av                        ūtan
av                        ymb ūtan
av                        .About, around
av                        ābūtan
av                        onbūtan
av                        ymb(e)
av                        ymbūtan
av                        ..All around
av                        ymb(e). . .(ūtan)
av                        .About (movement about centre/axis)
av                        ābūtan
av                        .In a circle, about
av                        on hwearfte
v                        .To grow about, surround
v                        beweaxan
v                        ymbweaxan o
v                        .To throw round, surround
v                        ymbweorpan
v                        .To stand about or round
v                        ymbstandan
v                        .To surround, lie about, (en)compass
v                        ābūtan behringan
v                        bebūgan
v                        befealdan
v                        befōn
v                        begān
v                        begangan
v                        behabban
v                        behlǣnan p
v                        behringan
v                        behwirfan ūtan
v                        belicgan
v                        belūcan (mid)
v                        besellan
v                        besettan
v                        bestandan (ūtan)
v                        bewegan ūtan
v                        beweorpan
v                        bewindan
v                        bewrīþan
v                        eall ūtan behӯpan
v                        ūtan behringan
v                        ymbclyppan
v                        ymbfōn
v                        ymbhabban
v                        ymbhealdan op
v                        ymbhegian
v                        ymbhlennan g
v                        ymblicgan
v                        ymbsellan
v                        ymbstandan
v                        ymbtyrnan
v                        .To encircle, embrace
v                        fæþmian
v                        oferfæþman
v                        onbefaldan o
v                        ymbclyccan
v                        ymbfæþmian o
v                        .To swathe, encompass, beset
v                        besweþþan
v                        beteldan p
v                        beþringan p
v                        forþylm(i)an
v                        ymbhringan
v                        ymbwindan
v                        .To surround, enclose, confine
v                        becnyttan on
v                        befæþm(i)an
v                        begān
v                        begyrdan
v                        belācan op
v                        belūcan
v                        clyppan
v                        forgyrdan
v                        (ge)gyrdan
v                        ymbclyccan og
v                        ymbgyrdan
v                        ymbsettan
v                        ymbtӯnan
v                        ymbwyrcan
p                        .About, around
p                        ymb(e)