Results


Part of Speech Word Flag
n                        Hinder part, rear
n                        æfteweard
aj                        .Hinder, lower
aj                        æfterra
aj                        ..Hindermost
aj                        æftemest
aj                        .Having the eyes averted
aj                        framlēce og
aj                        framweard
aj                        .Hindward, wrong end first
aj                        hindeweard
av                        .Behind
av                        æftan
av                        æfter
av                        æftewearde
av                        hindan
av                        hinder
av                        on hindan
av                        on hōh
av                        on lāst(e)
av                        wiþhindan
av                        .Behind, after
av                        beæftan
av                        behindan
av                        wiþæftan
av                        .At the further end, at the tips
av                        hindanweard op
av                        .At one's back
av                        onbæcling
av                        .Having one's back turned
av                        on bæcling gewend
av                        .Back, behind (of looking)
av                        onbæc
av                        .After (of direction)
av                        æfter
v                        .To remain behind
v                        lāst weardian
v                        swaþe weardian