Results


Part of Speech Word Flag
n                        Front
n                        foreweard
aj                        .Front, placed in front
aj                        foreweard
av                        .In front
av                        foran
av                        fore
av                        onforan
av                        on foreweard(um)
av                        .Foremost
av                        fyrmest
av                        .With the face towards, facing
av                        tōweard
av                        .Forwards (from upright position)
av                        forþ
v                        .To turn towards
v                        āhweorfan in
cj                        .Before that
cj                        þǣrforan
p                        .In front of
p                        ætforan
p                        beforan
p                        foran(e)
p                        fore
p                        forn ongēan
p                        on . . . foran
p                        tōforan
p                        wiþforan
p                        wiþ . . . foran