Results


Part of Speech Word Flag
n                        Side, quarter, direction
n                        hand
n                        healf
n                        sīde
n                        .Outer side
n                        ūthealf og
n                        .Side of house, ship, etc.
n                        healf
n                        sīde
n                        .Right/left (side)
n                        hand
av                        .On the flank
av                        þwēores
av                        ..On/to one side
av                        hider
av                        .From the side, indirectly
av                        healfunga
av                        .Alongside
av                        andlanges
av                        on andlang
av                        on andlanges
av                        þǣr onemn
av                        þǣrwiþ
av                        ..Alongside all the way
av                        ā
p                        .On this side of
p                        beheonan
p                        .Beside, near
p                        be healfe
p                        birihte
p                        wiþ
p                        .Along, by the side of
p                        andlang
p                        andlanges
p                        on andlanges
p                        tōemnes
p                        .About, along
p                        ymb(e)