Results


Part of Speech Word Flag
n                        Absence
n                        æfweardnes
n                        .Absence on a journey
n                        framsīþ
n                        .Absence/loss
n                        miss o
aj                        .Absent
aj                        æfterweard
aj                        æfweard
aj                        ofweard o
aj                        unandweard
aj                        ..Absent on a journey
aj                        framwesende g
aj                        ..Over there
aj                        geon
aj                        .(Of space) empty, void, vacant
aj                        ǣmettig
av                        .Out, not in
av                        ūte
av                        .Apart
av                        framsundor og
av                        framsyndrige g
av                        ofsyndrige og
av                        on gerūm
av                        onsundran
av                        on syndrige
av                        sundor
av                        .Yonder, away there
av                        geond
av                        þǣr
av                        .Beyond
av                        begeondan
av                        geondan
av                        wiþgeondan o
av                        .(With motion verbs) away, off
av                        onweg
av                        .Elsewhere
av                        elcor
av                        elles
av                        elles gehwǣr
av                        elles hwanon
av                        elles hwergen
av                        elles hwider
av                        ellor p
av                        onweg
av                        .Nowhere
av                        nāhwǣr
av                        nāhwǣrn
av                        ..To nowhere
av                        nāhwider
av                        ..From nowhere
av                        nāhwanon
v                        .To be absent
v                        fram bēon
v                        .To be absent (from)
v                        forsittan
v                        .To leave the presence/society of
v                        forlǣtan
v                        .To evacuate, leave clear of (persons)
v                        (ge)rӯman
v                        .To leave, give place, remove oneself
v                        (ge)rӯman