Thesaurus of Old English Database - Result - OE phrases

 

Results


Part of Speech Word Flag
n                        Devastation, laying waste
n                        forhergung
n                        here
n                        hīennes o
n                        īþung q
n                        .Ruin, destruction, perdition
n                        bite
n                        fiell
n                        forspenning
n                        fortreding og
n                        losing og
n                        stīp op
n                        tōlӯsing g
n                        ..Destruction of protection/shelter
n                        hlēohræscnes q
n                        ..Destruction of life
n                        tībernes o
n                        ...Destruction of men
n                        mannmyrring o
n                        ..Utter destruction, extirpation
n                        ūtcwealm og
n                        ..Destruction by night
n                        nihtbealu op
n                        .Desolation, ruin
n                        āwēst(ed)nes
n                        forlǣt(en)nes
n                        forlorenes
n                        framslītnes g
n                        hryre
n                        loswist g
n                        tōcwӯsednes
n                        tōlӯsnes
n                        wæl
n                        wīg
n                        .A destroyer, devastator
n                        tōlӯsend
n                        wēstend
n                        ӯtend
n                        ..Flood as destroyer
n                        flōd
aj                        .Waste, desolate
aj                        wēste
aj                        .Fallen, spoiled, desolate
aj                        gehroren
aj                        wēste
aj                        .Fallen, dilapidated
aj                        hrēorig op
aj                        gehroren
aj                        tōgliden
aj                        tōhroren
aj                        ..(Of stones) loosened
aj                        tōgliden
aj                        .Damaged
aj                        byrst
aj                        gewyrten og
aj                        .Burned up, parched, consumed
aj                        forhǣþed og
aj                        forswǣled
aj                        .Exposed to storms/?ruined
aj                        hrӯþig op
aj                        ..Wind-felled/wind-shaken
aj                        bewāwen op
aj                        windfylled o
v                        .To lay waste, destroy, devastate
v                        ādīlegian
v                        āhӯþan
v                        āīeþan
v                        āmierran
v                        āþerscan o
v                        āwēstan
v                        forhergian
v                        forhīenan
v                        forslēan
v                        (ge)hӯþan
v                        īeþan
v                        (ge)strūdan
v                        tōlӯsan
v                        (ge)wēstan
v                        ..(Of person) to lay waste, destroy
v                        barian
v                        forhergian
v                        (ge)rēafian
v                        (ge)rīpan
v                        .To devour, engulf, consume
v                        ābītan
v                        āfēdan
v                        āgēotan
v                        beswelgan g
v                        geendian
v                        etan
v                        fæþmian
v                        forglendrian
v                        forgrīpan
v                        forniman
v                        forsceorfan o
v                        (ge)forswelgan
v                        (ge)fretan
v                        genēopan op
v                        offrettan og
v                        ofswelgan
v                        (ge)slītan
v                        (ge)swelgan
v                        ..(Of animates) to devour, consume
v                        begīnan
v                        forglendrian
v                        forniman
v                        forslītan
v                        (ge)fretan
v                        (ge)frettan
v                        þurhetan
v                        ..To be consumed
v                        wesan fornumen
v                        .To overthrow, topple, destroy
v                        āscūfan
v                        āscylfan og
v                        āwendan
v                        geēaþmēd(i)an
v                        foreāstreccan og
v                        (ge)glendrian g
v                        gehnǣgan
v                        ofcirran g
v                        oferweorpan
v                        gesǣgan
v                        tōweorpan
v                        þennan
v                        ymbstyrian og
v                        ..To hurl to destruction
v                        forbregdan
v                        forgnīdan
v                        .To cut down, destroy, crush
v                        ādwǣscan
v                        ādӯdan
v                        āgӯtan p
v                        āstreccan
v                        brēotan p
v                        gebrӯtan
v                        (ge)ceorfan
v                        forbrӯtan
v                        forlosian
v                        forscrencan
v                        (ge)fyllan
v                        ..(Of blade) to cut down, destroy
v                        forceorfan
v                        ofþecgan op
v                        .To destroy, exterminate
v                        āgītan p
v                        ūt āmǣr(i)an
v                        .To send to destruction, to have destroyed
v                        forsendan
v                        .To ruin (oneself)
v                        forpǣran
v                        forwyrcan
v                        .To tumble, fall down
v                        āfeallan
v                        āhrēosan
v                        āsīgan
v                        āsincan
v                        tōfeallan
v                        tōglīdan
v                        .To fall into ruins
v                        āfeallan
v                        (ge)brosnian
v                        (ge)hrēosan
v                        tōhrēosan
v                        wōrian
v                        .To slip away, be loosened
v                        tōglīdan
v                        tōslūpan