Results


Part of Speech Word Flag
n                        Reason, cause
n                        ontimber
n                        þing
n                        wīse
n                        .A reason, ground (of action)
n                        intinga
n                        gescēad
aj                        .Consequent on, attributable to
aj                        forþgelang
aj                        gelang
av                        .For this reason
av                        for þisum þingum
av                        .For that reason
av                        on þæt gerād
av                        þanon
av                        .Whence
av                        be hwon
av                        hwanon(e)
av                        .Therefore
av                        cūþlīce
av                        eornostlīce
av                        for þӯ
av                        tō þām
av                        þӯ
av                        ..Therefore . . . because
av                        for þӯ . . . for þǣm
av                        for þӯ . . . þӯ
av                        ..Therefore, consequently, then
av                        þonne
av                        .Whether
av                        hwæþer
av                        hwæþer þe . . . þe
av                        þēah
av                        ..Whether . . . or
av                        hwæþer . . . þe
av                        ..Whether, if
av                        sam . . . sam
av                        sam þe . . . sam (þe)
av                        sam ge . . . sam ge
av                        .Given if, should it be that
av                        þēah
av                        ..Provided that
av                        wiþ þǣm þe
av                        ..If, unless
av                        þǣr
av                        ..If so
av                        elcor
av                        ..Seeing that, if, as, inasmuch as
av                        nū (þonne)
av                        þā
av                        ..Since, seeing that
av                        þonne
av                        .Lest
av                        ēaþe mæg
av                        þӯ lǣs (þe)
av                        ..Unless, lest
av                        þӯ lǣs (þe)
v                        .To attribute (to), ascribe (to)
v                        cnōdan
v                        hlīgan
v                        getītelian
v                        tōmearcian
v                        tōwrītan g