Results


Part of Speech Word Flag
n                        A cause (of anything)
n                        andweorc
n                        .Cause (from which result follows)
n                        intinga
av                        .Because
av                        for þǣm (þe)
av                        for þon (þe)
av                        for þӯ (þe)
av                        hwӯ
av                        þæt
av                        þӯ
av                        ..For that cause, because
av                        for þǣm
av                        for þon
av                        for þӯ
av                        ..Because, since
av                        þæs
av                        .For, through, from, because, on account of
av                        fore
av                        ..Through, in consequence of, by reason of
av                        þurh
av                        .In that case, then
av                        þǣr
av                        þonne
av                        .How
av                       
av                        hūmeta
av                        ..How on earth
av                        nāhwǣr eorþan hū
av                        .Why, wherefore
av                        for hwon
av                        for hwӯ
av                        hwæt
av                        hwӯ
av                        tō hwǣm
av                        tō hwān
av                        tō hwӯ
av                        ..From what position or state
av                        hwanon(e)
v                        .To bring about, cause
v                        berēnian
v                        gecræftan
v                        gedōn
v                        gefēran
v                        forþgecīgan g
v                        forþ(ge)clipian g
v                        fullfremman
v                        (ge)macian
v                        wegan
v                        ..To bring about, cause (evil)
v                        forwyrcan
v                        .To give rise to, stir up, cause
v                        geæfnan p
v                        āhebban
v                        āstyrian
v                        (ge)macian
v                        ūp āhebban
v                        ..Gives rise to
v                        mæg tō
v                        .To offer an opportunity for
v                        onlūcan
v                        .To cause to be/become
v                        (ge)brengan (on)
v                        (ge)dōn (tō)
v                        (ge)macian (tō)
v                        gesettan tō
v                        gewyrcan
v                        .To bring (someone/thing to)
v                        (ge)habban
v                        getēon tō
v                        tō (ge)dōn
v                        .To bring upon (someone)
v                        āsettan
v                        bespanan on
v                        on/tō getēon
v                        sendan
v                        .To give, cause (effect on object)
v                        forgiefan
v                        .To cause to, let
v                        forlǣtan
v                        lǣtan
v                        .To get/cause ((to be) done)
v                        begietan
v                        (ge)habban
v                        .To contribute (to a result)
v                        (ge)gān
v                        gegangan