Results


Part of Speech Word Flag
v                        To cleanse, remove impurity from (an object)
v                        āclǣnsian
v                        (ge)clǣnsian
aj                        .Cleansed
aj                        ābӯwed
v                        .(Of heat) to clear impurity from
v                        āsēoþan of
v                        (ge)fǣlsian
v                        (ge)sēoþan
aj                        .Free from dross or alloy
aj                        clǣne
aj                        hwīt
aj                        ..?Specifically of money
aj                        mǣre
aj                        .Pure, refined
aj                        āsoden
aj                        smǣte
v                        ..To refine by melting
v                        mieltan
aj                        .(Of a liquid) clear, pure
aj                        hlūtor
v                        ..To make clear, purify
v                        (ge)hlūttrian
v                        (ge)hlӯttrian
v                        (ge)merian
n                        ..A purifying, refining
n                        hlӯttrung og
aj                        ..Purified, made clear
aj                        āmered
aj                        gehlūttrod
aj                        gehlӯttrod
aj                        gemered