Results


Part of Speech Word Flag
aj                        Clean
aj                        clǣne
av                        .So as to leave cleansed
av                        clǣne
v                        .To cleanse, clean
v                        āfeormian
v                        (ge)clǣnsian
v                        (ge)feormian
v                        ..To cleanse thoroughly
v                        þurhclǣnsian g
n                        .Act of cleansing
n                        āfeormung
n                        clǣnsung
n                        fyrm
aj                        .Cleaned
aj                        āfeormod
v                        .To remove impurity, cleanse
v                        āclǣnsian
v                        āhlūttrian
v                        .To cleanse, make clean, wipe
v                        weoxian
v                        .To wipe off, wipe away, cleanse
v                        gefeormian
v                        wīpian
v                        ..To scour, rub, file
v                        sweorfan
v                        .To rub, wipe
v                        strīcan
v                        ..To rub off
v                        of strīcan
v                        .To scrape
v                        besceafan o
v                        .To sweep, clean
v                        āswāpan
v                        swāpan
n                        ..A brush, besom
n                        besma
v                        .To polish, burnish
v                        ābӯwan
v                        (ge)bӯwan
v                        feormian
v                        (ge)hwītan
v                        ..To grind, polish
v                        begrindan p
n                        ..Act of polishing, cleansing
n                        feormung
aj                        ..Polished
aj                        āsworfen g
n                        ..A polisher
n                        feormend
aj                        ..Wanting a polisher
aj                        feormendlēas op