Results


Part of Speech Word Flag
n                        Drinking vessel
n                        bune
n                        calic
n                        copp g
n                        cuppe
n                        drencecuppe og
n                        drencfæt/dryncfæt
n                        ful
n                        gropa og
n                        scenc
n                        wǣge
n                        wearr o
n                        .Horn
n                        drenchorn/dryncehorn
n                        horn
n                        wīnhorn
n                        .Glass
n                        glæs
n                        glæsen fæt
n                        glæsfæt
n                        .Vessel used in hall
n                        seleful op
n                        .Vessel for specific liquor
n                        ealuwǣge p
n                        līþwǣge op
n                        meduful p
n                        meduscenc op
n                        wætermēle
n                        .A lipped vessel, beaker
n                        ēase og
n                        næster og
n                        .A cup/?jug
n                        scencingcuppe o
n                        .A vessel, pitcher, crock
n                        canne
n                        cēac
n                        crōg g
n                        crūce
n                        crūse og
n                        stǣna/-e g
n                        .A vessel with stem or handle
n                        amber
n                        stelmēle o
n                        .A studded vessel
n                        nægledsinc op
n                        .A water-pitcher
n                        wæterbūc
n                        wætercrōg og
n                        wætercrūce og
n                        wæterfæt
n                        wæterflaxe o